Vzdělávání trenérů

Semináře

Pořádáme monotematické jednodenní semináře pro trenéry především mládeže. Během teoretické a praktické výuky se věnujeme krok po kroku určité herní činnosti.

Obsah seminářů:

 • Učební postupy od prvních odbití (imitace) až po herní činnost
 • Standardy pro jednotlivá věková období
 • Technika dané herní činnosti a její metodická řada
 • Nejčastější nedostatky
 • Filozofie herní činnosti
 • Biomechanické a psychologické souvislosti herní činnosti
 • Varianty činností v herních podmínkách

Workshopy

V oblasti sportovní psychologie pořádáme workshopy pro trenéry. Zaměřujeme se především na motivaci a učení dětí ve sportu a nabízíme možnosti řešení na problémy, s kterými se trenéři mohou u svých svěřenců potýkat.

Obsah workshopů:

 • Jak zvládat roli trenéra psychologa
 • Jak pracovat s motivací a učením
 • Jak pracovat se sebevědomím
 • Jak si trenér v oblasti psychologie může pomoct sám

MÍSTO KONÁNÍ A CENY

Ceny na konkrétní termíny najdete zde.